100.000 zł

po śmierci żony

W 2012 r. w wyniku wypadku komunikacyjnego Roman W. stracił żonę, a wraz z nią poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Ubezpieczyciel, przyznał na rzecz Romana W. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 30.000 zł oraz 10.000 zł stosownego odszkodowania tytułem pogorszenia sytuacji życiowej. Biuro AKA nie mogąc zgodzić się z takim stanowiskiem i nie widząc szans na ugodowe zakończenie likwidacji szkody skierowało sprawę na drogę sądową. Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Ubezpieczyciel, w maju 2014 r., dopłacił na rzecz Romana W. zadośćuczynienie w wysokości 70.000 zł wraz z odsetkami oraz 10.000 zł stosownego odszkodowania wraz z odsetkami.