Po 115.000 zł

odszkodowania po śmierci córki i 95.000 zł po śmierci siostry

W lutym 2012 r. w wyniku wypadku komunikacyjnego, śmierć poniosła Monika W. córka Renaty i Tomasza W. oraz siostra Piotra W.  W związku z jej śmiercią, rodzice oraz brat doznali wielkiej krzywdy, a także znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Ubezpieczyciel nie zgodził się przyznać większych kwot niż po 35.000 zł za  zadośćuczynienia na rzecz rodziców zmarłej i 20.000 zł na rzecz brata   oraz po 10.000 zł odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej dla każdego z nich. Ubezpieczyciel zwrócił rodzinie poniesione koszty pogrzebu i nagrobka.

W maju 2013 r. wniesiono pozew do sądu. W skutek działania Biura AKA, Tomasz W. otrzymał odszkodowanie w łącznej wysokości po 115.000 zł dla siebie i żony, a Piotr W mannligapotek.com. w związku ze śmiercią siostry otrzymał odszkodowanie w łącznej wysokości 95.000 zł.