250.000 zł

zadośćuczynienia za obrażenia ciała

Zbigniew D. w 2012 r. w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał bardzo poważnych obrażeń ciała. Pomimo długotrwałego leczenia i rehabilitacji nie odzyskał pełnej sprawności. W maju 2013 r., orzeczeniem ZUS Zbigniew D. został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

brasil-libido.com

Biuro AKA uzyskało na rzecz Zbigniewa D. zadośćuczynienie w wysokości 110.000 zł. Ubezpieczyciel zrefundował również poniesione przez Klienta koszty – łącznie 22.408,74 zł.

W ocenie Biura AKA przyznane przez Ubezpieczyciela zadośćuczynienie nie spełniało swojej kompensacyjnej funkcji dlatego też w grudniu 2013 r. wniesiono pozew do sądu. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał powództwo w całości za zasadne i od Ubezpieczyciela zasądził  na rzecz naszego Klienta dopłatę kwoty 140.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 46.000 zł tytułem skapitalizowanej renty oraz rentę na zwiększone potrzeby w kwocie 2.000 zł płatną miesięcznie.