50.000 zł

dopłaty za śmierć żony i matki

W listopadzie 2012 r. w wypadku komunikacyjnym zginęła Bogumiła N. W imieniu  męża zmarłej Włodzimierza N. i córki Marty N., w 2013 r. Biuro AKA zgłosiło Ubezpieczycielowi szkodę. Ubezpieczyciel przyznał  jedynie zadośćuczynienie za doznane krzywdy w kwotach po 20.000 zł i odmówił przyznanie stosownych odszkodowań z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej.

Ze względu na nieadekwatną kwotę zadośćuczynienia, Biuro AKA przygotowało w imieniu Klientów pozew i złożyło go do sądu w styczniu 2014 r.  Na skutek wyroku sądu, w maju 2015 r., Ubezpieczyciel dokonał dopłaty na rzecz Włodzimierza N. zadośćuczynienia w wysokości 70.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz 40.000 zł stosownego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej wywołanej śmiercią małżonki. Na rzecz Marty N. pozwany Ubezpieczyciel dokonał dopłaty zadośćuczynienia w wysokości 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.