520.000 zł

tytułem zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała

W  lipcu 2012 r., jako pasażer pojazdu, Rafał S uczestniczył w wypadku samochodowym. W związku z doznanymi obrażeniami ciała był kilkukrotnie hospitalizowany oraz poddany zabiegom operacyjnym. Orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sierpniu 2012 r. zaliczono go do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Ubezpieczyciel wypłacił na rzecz naszego Klienta kwotę 42.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zrefundował również poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów oraz opieki. Ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie likwidacji szkody na poziomie 50.000 zł.

Propozycja ta była nie do zaakceptowania i krzywdząca naszego Klienta. W grudniu 2013 r. do Sądu Okręgowego w Szczecinie został skierowany pozew o zasądzenie na rzecz Rafała S. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 158.000 zł, kwoty 19.735,62 zł tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej oraz 34.000 zł tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby. We wrześniu 2014 r. na skutek ugody sądowej Rafał S. otrzymał odszkodowanie w łącznej wysokości 520.000 zł.