70.000 zł

za śmierć siostry – wyrok z 2015 r.

W 2011 r. niepełnoletni Kornel L., stracił w wypadku komunikacyjnym swoją ukochaną siostrę Patrycję L

Biuro AKA wystąpiło do Ubezpieczyciela z wnioskiem o przyznanie na rzecz Klienta zadośćuczynienie za doznaną po śmierci siostry krzywdę w wysokości 250.000 zł. Ubezpieczyciel przyznał jedynie 15.000 zł.

Nie widząc możliwości ugodowego zakończenia sprawy Biuro AKA w sierpniu 2013 r. skierowało sprawę na drogę postępowania sądowego. Sąd Okręgowy w Szczecinie w  styczniu 2015 r. zasądził na rzecz naszego Klienta zadośćuczynienie w wysokości 70.000 zł wraz z odsetkami.