Śmierć męża i ojca

małoletnich dzieci na oznaczonym przejściu dla pieszych

W dniu 14.03.2010r. Tomasz W. został potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem marki VW Golf. Zdarzenie nastąpiło w wyniku nie zachowania przez kierującego pojazdem należytej ostrożności, niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz nie ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. W związku ze śmiercią zmarły pozostawił żonę, 4-letniego Roberta oraz 2-letnią Andżelikę.

Żona poszkodowanego zwróciła się o pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych do AKA Dochodzenie Odszkodowań. Po przeprowadzonych przez nas czynnościach ubezpieczyciel wypłacił kwoty po 35.000,00 zł na rzecz każdego z uprawnionych tytułem stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny, kwoty po 30.000,00 zł dla każdego z uprawnionych tytułem zadośćuczynienia za doznaną po stracie osoby bliskiej krzywdę, kwotę 5.678,45 zł tytułem poniesionych kosztów pogrzebu oraz kwotę 11.000,00 zł tytułem kosztów postawienia nagrobka. Ponadto w przedmiocie rent alimentacyjnych po zmarłym trwa nadal postępowanie likwidacyjne.