Kwota 375.567,64 zł

w wyniku poważnych obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym

Nasza Klientka w dniu 12-02-2009 r. była jako pasażerka pojazdu marki Renault Clio uczestnikiem wypadku drogowego. Przyczyną zaistnienia zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej kierowcy pojazdu marki Skoda Octavia.

W wyniku zaistniałego zdarzenia u poszkodowanej rozpoznano uraz czaszkowo-mózgowy, otwartą ranę w okolicy skroniowo-czołowej lewej z wgłobieniem kości czaszki i uszkodzeniem półkuli mózgu, złamanie prawej kości udowej oraz prawej kości ramiennej.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych poszkodowana zleciła naszej firmie. Po przeprowadzonych działaniach przez AKA Dochodzenie Odszkodowań oraz po zakończeniu postępowania likwidacyjnego poszkodowana otrzymała od ubezpieczyciela sprawcy wypadku kwotę 300.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, kwotę 75.567, 64zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdy do placówek medycznych oraz utracone dochody. Ponadto na rzecz poszkodowanej przyznano rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości po 1.500,00 zł miesięcznie oraz rentę wyrównawczą w wysokości po 821,56 zł miesięcznie.