Ponad 510.000 zł

Po tragicznej śmierci męża i ojca

W dniu 28 sierpnia 2010 roku miał miejsce wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniósł Jarosław P. – mąż Anny P. i ojciec małoletniej Karoliny P. Tragiczna śmierć poszkodowanego stanowiła ogromny wstrząs dla jego najbliższej rodziny. W związku ze śmiercią poszkodowanego nasze Klientki doznały krzywdy oraz znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych przez nas roszczeń ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia poinformował o przyznaniu na rzecz Anny P. zadośćuczynienia za doznaną po śmierci męża krzywdę w wysokości 25.000,00 zł, stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej w wysokości 15.000,00 zł, odszkodowania z tytułu kosztów postawienia nagrobka w wysokości 8.600,00 zł oraz odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu w łącznej wysokości 5.254,24 zł, zaś na rzecz małoletniej Karoliny P. zadośćuczynienia za doznaną po śmierci ojca krzywdę w wysokości 30.000,00 zł oraz stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej w wysokości 15.000,00 zł.

Wobec wyczerpania drogi polubownej sprawa została skierowana do Sądu. Sąd podzielił w całości argumenty prezentowane przez nas oraz wysokość złożonych roszczeń i zasądził wyrokiem z dnia 23 grudnia 2015 r. z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia za doznaną po śmierci poszkodowanego krzywdę na rzecz Anny P. dodatkową kwotę 210.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 grudnia 2012 r. oraz na rzecz Karoliny P. dodatkową kwotę 205.000,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 18 grudnia 2012 r. W sumie wysokość przyznanych na rzecz uprawnionych świadczeń (nie licząc odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia) wyniosła ponad 510.000,00 zł.